Poleski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy to unikalny zespół bagien, moczarów, jezior, stawów i lasów. Jest dziś ostatnim fragmentem poleskiego krajobrazu, który oparł się intensyw...

Posted by: Administrator | Post Date: 2012-12-05

Dziedzictwo kulturowe

Obok niepodważalnych walorów przyrodniczych, region Parku szczyci się wielowiekową spuścizną kulturową. Ważnym jej składnikiem jest dawna architektura wiejska. ...

Posted by: Administrator | Post Date: 2012-12-05

Szata roślinna

Roślinność Parku to niewątpliwie jeden z jego największych atutów. Dominującymi formacjami roślinnymi są tu torfowiska, łąki i lasy.   ...

Posted by: Administrator | Post Date: 2012-12-05

                                        © 2012 Podolze. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie strony: http://www.milart.net